Rezervni dijelovi

RO-TEHNOLOGIJA d.o.o. u svojem after-sale segmentu  (servis/održavanje i prodaja rezervnih dijelova) koristi isključivo originalne rezervne dijelove dobavljene direktno od proizvođača opreme te poneke habajuće dijelove od renomiranih proizvođača generičkih rezervnih dijelova.

                            
Rezervni dijelovi dostavljaju se u najkraćem mogućem roku nakon narudžbe od strane kupca. Kod hitnih narudžbi dijelovi se isporučuju već slijedeći dan, uz 24-satnu dostavu specifičnih dijelova na zahtjev direktno od proizvođača, preko nas, kupcu. Manje hitne narudžbe rezervnih dijelova grupiraju se tjedno i potom naručuju od principala. Uz dobavu na upit direktno od principala, postoji i skladište osnovnih rezervnih dijelova u sklopu našeg sjedišta, na kojem se uvijek nalaze zalihe najtraženijih habajućih rezervnih dijelova i potrošnog materijala.

 

 


(c) 2023 Ro-tehnologija Hrvatska