Kontakt:

Sjedište tvrtke:

RO – tehnologija d.o.o.
Nova cesta 86
HR-51410 Opatija, Hrvatska

 

Skladište rezervnih dijelova i uredi:

RO - tehnologija d.o.o.

*Mučići 35, Mučići (Hala Mrnjavac)
  HR-51213 Jurdani, Hrvatska
  Tel. ++385 (0)51 272-205
  Fax. ++385 (0)51 272-005
  Email:
info@rotech.hr

*Gradna 78f,
  HR-10430 Samobor, Hrvatska
  Tel: ++385 (0)1 4242-094
 

 

 
RO – tehnologija d.o.o.
Poduzeće za uvoz, izvoz, veletrgovinu
MB 1555642
OIB: 94757004774
Registrirano pri Trgovačkom sudu u Rijeci MBS 040162327
Temeljni kapital: 390.000,00 kn / 51.761,90 uplaćen u cijelosti
Član uprave: Nikola Keserić; Prokuristi: Valter Aničić, Arnold Finderle

ADDIKO BANK d.d.
IBAN: HR0825000091101061466
SWIFT: HAABHR22
Radno vrijeme:

Ured: pon - pet od 08:00 h do 16:00 h
Rezervni dijelovi: pon-pet od 07:30 h do 16:00 h  
Hitne intervencije: vidi "Servisna služba"

 

                                         

 

POSLOVODSTVO:

 

    * Valter Aničić
vanicic@rotech.hr 
+385 (0)98 328-500, 
(0)51 273-895 direktni


     * Arnold Finderle
afinderle@rotech.hr
+385 (0)98 257-365, 
(0)51 273-896 direktni

  

 

KOMERCIJALA - PRODAJA REZERVNIH DIJELOVA:

 
    * Mladen Lukanović
mlukanovic@rotech.hr
+385 (0)98 755-298,
(0)51 273-893 direktni
  

 

KOMERCIJALA - PRODAJA OPREME ZA ISPITIVANJE KVALITETE, ADMINISTRACIJA:

 
         * Dalibor Atlija
datlija@rotech.hr 
+385 (0)99 2182709,  
(0)51 273-898 direktni

  

 

SERVISNA SLUŽBA:

Otvori stranicu "Servis" za sve detalje.

 
  
  
  
  

 

KOMERCIJALA - PRODAJA GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE:

 

      

      * URED

Ina Dorčić
idorcic@rotech.hr       
+385 (0)99 2110805,
(0)51 273-890 direktni

 


  

   *URED

Milena Franković
mfrankovic@rotech.hr
+385 (0)91 2722050,
(0)51 273-892 direktni


 

 

     

      * TERENSKA - DALMACIJA
Denis Leko
dleko@rotech.hr
+385 (0)99 2182695,
Tel/Fax (0)21 326-074    

 

 

 
      * TERENSKA - ZAGREB I OKOLICA
Robert Butković
rbutkovic@rotech.hr 
+385 (0)99 3177210,
Fax (0)1 6184351

 

 

 


 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


(c) 2024 Ro-tehnologija Hrvatska