Referentna lista većih kupaca

ARHIKON d.o.o. Šibenik (laboratorijska oprema)
ARKADA d.o.o. Duga Resa (valjci, mobilna drobilica, mobilno sito)
ASFALTNA CESTA d.o.o. Split (finišeri)
ASFALT INŽENJERING d.o.o. Metković (finišeri, valjci)
BARTOL d.o.o. Ogulin (mobilna drobilica)
BINA-ISTRA d.o.o. (Unimog)
BMTI /STRABAG d.o.o. Zagreb (finišeri, glodalice)
BOUYGUES T.P. Kanfanar (valjci)
BRINA  d.o.o. Split (finišeri, glodalice, valjci)
CEMEX grupa (laboratorijska oprema)
CESTA d.o.o. Pula (finišeri, glodalice, valjci, laboratorijska oprema)
CESTA-VARAŽDIN d.d. (finišeri, glodalice, valjci, laboratorijska oprema)
CESTAR d.d. Split (finišeri, glodalice, valjci)
CESTAR d.o.o. Sl.Brod (finišeri, glodalice, valjci, laboratorijska oprema)
CESTE d.o.o. Bjelovar (finišeri, glodalice, valjci)
CESTE KARLOVAC d.d. (finišeri, glodalice, valjci, asfaltna baza, mobilna drobilica, mobilno sito)
CESTE SISAK d.o.o. (finišeri, glodalice, valjci)
CESTE d.o.o. Sl.Brod (finišeri, glodalice, valjci)
CESTE ŠIBENIK d.o.o. (finišeri, glodalice, valjci)
CESTE RIJEKA d.o.o. (finišeri, glodalice, valjci, Unimog)
CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE d.o.o.(finišeri, glodalice, valjci, Unimog)
CESTING d.o.o. Osijek (finišeri, glodalice, valjci)
CESTORAD d.d. Vinkovci (finišeri, glodalice, valjci)
CSS d.o.o. Zagreb (laboratorijska oprema)
DIRA GRADNJA d.o.o. Rijeka (finišeri, valjci)
DUBROVNIK CESTE d.o.o. (finišeri, glodalice, valjci)
GEO-EKO d.o.o. Zagreb (laboratorijska oprema)
GEOEKSPERT d.o.o. Zagreb (laboratorijska oprema)
GEOKON d.o.o. Zagreb (laboratorijska oprema)
GEORAD d.o.o. Makarska (valjci)
GP DUBROVNIK d.d. (finišeri, valjci)
GP KRK d.d. (finišeri, valjci, laboratorijska oprema)
GRADITELJSTVO ROŽIĆ d.o.o. Jastrebarsko
GRADNJA d.d. Osijek (finišeri, glodalice, valjci, asfaltna baza)
GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET SPLIT (laboratorijska oprema)
GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK (laboratorijska oprema)
GRAĐEVINSKI FAKULTET RIJEKA (laboratorijska oprema, oprema za ispitivanje stanja cestovne mreže)
GRAĐEVINSKI FAKULTET ZAGREB (laboratorijska oprema)
GRAĐEVINSKI LABORATORIJ d.o.o. Zadar (laboratorijska oprema)
GRANIT d.o.o. Kutina (finišeri, glodalice, valjci, laboratorijska oprema)
GRAVIA d.o.o. Osijek (finišeri, glodalice, valjci, asfaltna baza,Unimog)
HIDROCOMMERCE d.o.o. Donji Stupnik (finišer)
HIDROELEKTRA-NISKOGRADNJA d.d. (finišeri, glodalice, valjci, laboratorijska oprema)
HOLCIM MINERALNI AGREGATI d.o.o. (laboratorijska oprema)
HVAR d.o.o. Samobor (finišeri, VALJCI)
IGH d.d. (laboratorijska oprema)
IGM-TOUNJ d.d. (finišeri, valjci)
INSTITUT IGH d.d. (laboratorijska oprema, oprema za ispitivanje stanja cestovne mreže)
ISTARSKE CESTE d.o.o. Pula (finišeri, glodalice, valjci, Unimog)
JURIČIĆ INVEST d.o.o. Zagreb (laboratorijska oprema)
KAMEN GRADNJA d.o.o. Sl. Brod (finišeri, valjci)
KOMUNALAC d.o.o. Opatija (valjci)
KONSTRUKTOR-INŽENJERING d.o.o. Split (finišeri)
LIKACESTE d.o.o. Gospić (finišeri, glodalice, valjci)
LOŠINJ-BETON d.o.o. (laboratorijska oprema)
MI-TEH d.o.o.Delnice (finišeri, valjci)
NEXE grupa (laboratorijska oprema)
OBŠIVAČ d.o.o.Metković (finišeri, valjci)
OSIJEK-KOTEKS d.o.o. Osijek (finišeri, glodalice, valjci, laboratorijska oprema)
PAVLIC ASFALT-BETON d.o.o. Goričan (finišeri, valjci, laboratorijska oprema)
PZC BJELOVAR d.d. (finišeri, glodalice, valjci)
PZC "SPLIT" d.d. (finišeri)
PZC VARAŽDIN d.o.o. (finišeri, glodalice, valjci, asfaltna baza)
RAD-GRADNJA d.o.o. Rijeka (valjci)
RADLOVAC IGM d.d. Orahovica (laboratorijska oprema)
RAMTECH d.o.o. Zagreb (laboratorijska oprema)
RIJEKAASFALT d.o.o. (finišeri, valjci)
RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET Zagreb (laboratorijska oprema)
SARAĐEN d.o.o.Stankovci (finišeri, laboratorijska oprema)
SIKA CROATIA d.o.o. (llaboratorijska oprema)
SWIETELSKY d.o.o. (finišeri, glodalice, valjci)
TEGRA d.d. Čakovec (finišeri, glodalice, valjci)
TRGOINGRAD d.o.o. Sv.Ivan Zelina (finišeri, valjci)
TVIM d.o.o. Sisak (finišeri, glodalice)
UNIKOM d.o.o. Osijek (finišeri, valjci)
VG KOMUNALAC d.o.o. Velika Gorica (finišeri, valjci)
VIADUKT d.d. ZAGREB (finišeri, glodalice, valjci, laboratorijska oprema)
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o (finišeri, valjci, glodalice, laboratorijska oprema)
ZEBRA D.O.O. Pazin (finišeri, valjci)
ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT d.o.o. (finišeri, glodalice, valjci)
ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. (glodalice, valjci, asfaltna baza)

 


(c) 2022 Ro-tehnologija Hrvatska