Politika kvalitete

Motivacija zaposlenih je jamstvo za dostizanje postavljenih ciljeva. Zato uprava RO-TEHNOLOGIJE osigurava da su svi zaposleni upoznati sa politikom kvalitete i da je razumiju u potpunosti. Sve organizacijske i operacijske strukture RO-TEHNOLOGIJE motivirane su da usavršavaju kvalitetu usluge. To je kontinuirani proces koji se razvija na dnevnoj osnovi i nikada ne prestaje.

 

 

 


(c) 2020 Ro-tehnologija Hrvatska