NOVA ASFALTNA BAZA

NOVA ASFALTNA BAZA "ASPHALT TECHNOLOGIES" FNT 160T

Polovicom 4. mj. 2009. puštena je u probni pogon i započela je s radom asfaltna baza tvrtke Gradnja d.o.o. iz Osijeka koja se nalazi na lokaciji Petrijevci. Prve proizvedene količine upotrijebljene su za asfaltiranje kruga tvrtke. Kompletnu opremu za izgradnju te baze isporučila je RO.tehnologija d.o.o., a radi se o asfaltnom postrojenju "Asphalt Technologies" model FNT 160T.

Tom prilikom su na terenu implementirani i ostali strojevi iz našeg proizvodnog programa, a to su finišeri "VÖGELE" Super 800 i Super 1800-2 te valjci "HAMM" HD13K, HDO75K i HD70 – tako da na ovom primjeru imamo realiziran cijeli postupak, od proizvodnje do polaganja asfalta - sve s opremom iz našeg zastupničkog programa.

Asfaltna baza opremljena je najsuvremenijom tehnologijom za recikliranje izglodanog asfalta - Ecorecycling (R) - koja omogućuje proizvodnju uz korištenje do 50% recikliranog asfalta. To znači znatnu uštedu materijala, energije i manje opterećenje okoliša odlaganjem starog asfalta na deponije.

Nekoliko fotografija sa gradilišta asfaltne baze:

  
U tijeku je uređenje okoliša i asfaltiranje kruga.

 
Prve proizvedene količine asfalta iskorištene su za asfaltiranje kruga i unutarnjih prometnica.


 


04.05.2009 @ 05:33h