BMTI-STRABAG U SVOJEM STROJNOM PARKU IMA NOVI KOMBINIRANI VALJAK HAMM HD+ 110i VT I NOVE OSCILATORNO VIBRACIJSKE VALJKE HAMM HD 10 VO

HAMM HD 110i VT
Dana 02.03.2015. je u rad pušten novi kombinirani zglobni valjak s vibracionom bandažom iz serije HD+ - HAMM HD+ 110i VT. Puštanje u rad izvršeno je u Kutini, a za novog vlasnika BMTI - STRABAG, Ispostava Vrbovec. Ovaj valjak je opremljen bočnim rezačem za asfalt i diskom za profiliranje od 45° i prvi je takav kombinirani valjak u posjedu tvrtke BMTI - STRABAG.

PRVI HAMM HD+ 110i VT U HRVATSKOJ ISPORUČEN BMTI - STRABAGU NOVI HAMM HD+ 110 - PRVIU HRVATSKOJ
Ovaj je valjak dodatno opremljen rezačem asfalta, prednjim desnim, s pokazivačem pravca te reznim kolom promjera 390 mm.

Za BMTI - STRABAG su također puštena u pogon i tri nova zglobna tandem valjka s vibracionom i oscilatornom bandažom HAMM HD 10 VO dana 23.04.2015. na lokaciji u Dugopolju.

HAMM HD 10 VO
Ovo su tri prva takva valjka radne širine 1000 mm iz nove serije HAMM "Compact Line" valjaka s oscilatornom bandažom na hrvatskom tržištu, a novi vlasnik je BMTI - STRABAG, Ispostava Split.
TRI NOVA HAMM HD10VO VALJKA IZ "COMPACT" SERIJE  
TRI NOVA HAMM HD 10 VO VALJKA U HRVATSKOJ
Ovo je daljnja potvrda dominacije valjaka "HAMM" na hrvatskom tržištu!


28.04.2015 @ 03:11h