UDARNA DROBILICA KLEEMANN "MR 110 Z EVO 2" I SIJAČICA "MS 16 D" PUŠTENI U POGON KOD CESTE KARLOVAC d.d.

Udarna drobilica za kamenolom s dvoetažnim visokoučinkovitim pred-sitom, sekundarnim prosijavanjem i povratnom trakom tip MOBIREX MR 110 Z EVO 2 i mobilno postrojenje za sijanje s troetažnim sitom (triple-deck vibration screen) tip MOBISCREEN MS 16 D, našega Principala KLEEMANN GmbH (Njemačka), člana WIRTGEN Grupe, isporučena našem dugogodišnjem kupcu, tvrtki CESTE KARLOVAC d.d., puštena je u pogon 06.08.2015. na lokaciji "Kamenolom Loskunja" kraj Vojnića!
UDARNA DROBILICA MOBIREX MR 110 ZS EVO 2 ISPORUČENA "CESTE KARLOVAC d.d."

OSNOVNE TEHNIČKE OSOBINE:
Ulazni materijal:
kameni krš, lomljeni beton, lomljeni asfalt i prirodni kamen 0-600 mm
(pojedinačni dijelovi max širine 900 mm, visine 600 mm i dužine 1000 mm)
Kapacitet ulaza:
do 350 t/h, ovisno o vrsti i sastavu ulaznog materijala kako i o veličini odnosno količini pred-prosijanog agregata i konačne veličine granulata
podaci o kapacitetu bez sekundarnog uređaja za prosijavanje (opcija))
Kapacitet drobljenja:
do 250 t/h lomljenog betona
konačna veličina granulata 0-45 mm sa cca. 10-15% prekomjerne veličine
do 300 t/h kamenog krša
konačna veličina granulata 0-45 mm sa cca. 10-15% prekomjerne veličine
do 250 t/h lomljenog asfalta,
konačna veličina granulata 0-32 mm sa cca. 10-15% prekomjerne veličine
do 300 t/h vapnenca,
konačna veličina granulata 0-45 mm sa cca. 10-15% prekomjerne veličine
Mjere u transportu:
Širina:     maks. 3000 mm
Visina:    cca. 3600 mm
Težina:   43,85 t (bez OPCIJA)
               51,95 t (sa sekundarnim uređajem za prosijavanje)
Visina
u transportu:    
cca. 4150 mm transport na polu-prikolici za bagere (visina prikolice 550 mm)
cca. 3920 mm transport na niskopodnoj polu-prikolici za bagere (visina prikolice 550 mm)

 
   
 

Uz drobilicu je isporučeno i Postrojenje za sijanje s troetažnim sitom (triple-deck vibration screen)
tip KLEEMANN MOBISCREEN MS 16 D


Ulazni materijal:
kameni krš, lomljeni beton, lomljeni asfalt i prirodni kamen do maks. 150 mm
Kapacitet ulaza:
do 350 t/h, ovisno o vrsti i sastavu ulaznog materijala
Mjere u transportu:
Dužina:        15610 mm
Širina:            3100 mm
Visina:            3450 mm
Težina:           cca. 29 t (bez OPCIJA)


 


11.08.2015 @ 04:00h