TVRTKI DUBROVNIK CESTE d.d. ISPORUČILI SMO OSCILATORNO-VIBRACIJSKI TANDEM VALJAK HAMM HD+ 70i VO

Dana 14.10.2016. smo tvrtki DUBROVNIK CESTE d.d. isporučili  oscilatorno-vibracijski tandem valjak HAMM HD+ 70i VO – zglobni tandem valjak s vibracijskom i oscilatornom bandažom.
HAMM HD+ 70i VO
Ovaj tip valjka je idealan kompromis osnovne radne težine (7.430 kg) i velike sile sabijanja (više od 115 kN) koja se postiže primjenom sistema oscilacije. Širina valjka mu je 1.500 mm.
HAMM HD+ 70i VO
Proizvođač HAMM AG je dobitnik nagrade iF Gold Award 2010 – najviše tj. zlatne nagrade za industrijski dizajn serije HAMM HD+ zglobnih valjaka. Ovo je najprestižnija nagrada te vrste u svijetu, koju je HAMM AG zaslužio prvenstveno zbog funkcionalnosti ovih strojeva i načina na koji su zasebni elementi međusobno povezani na što se nadovezuje intuitivno rukovanje njima i preglednost sa mjesta rukovatelja.
HAMM AG je još prije 30 godina revolucionirao tehniku sabijanja pomoću oscilacije. Karakteristike sistema oscilatornog zbijanja su dokazano vrhunske. Zadaci koji su prije izvršavani sa vibracijskim, gumenim ili statičkim valjcima danas se mogu izvršiti objedinjeno sa oscilatornim sistemom zbijanja. Ovaj sistem je upotrebljiv za zbijanje svakog tipa asfaltne podloge. Oscilacija ima čiste prednosti pred ostalim sistemima zbijanja, naročito kod podloga koje su teške i problematične za zbijanje.
HAMM HD+ 70i VO HAMM HD+ 70i VO
Višestruke prednosti sabijanja pomoću oscilacije su slijedeće:
•    Manje prelazaka valjkom;
•    Nema prekomjernog sabijanja i nema drobljenja zrna;
•    Dinamično i efikasno sabijanje, čak i u blizini osjetljivih
      struktura;
•    Samo-podesivi sustav reguliranja – pogrešna     
     podešavanja su onemogućena;
•    Čvrsti spojevi između slojeva, bez oštećenja na    
     ohlađenom asfaltu (važno kod radova održavanja –
     „krpanja“ asfalta i slično);
•    Učinkovito sabijanje i kod nižih temperatura asfalta,
      stoga i veći vremenski raspon rada na terenu.

•    Izvanredna kvaliteta površine.
HAMM HD+ 70i VO
Na slici, desno: g.Jozo Dodig, šef gradilišta Dubrovnik ceste d.d.

Odlike ovog načina su „brzo i nježno“ sabijanje: stupanj sabijanja se povećava vrlo brzo putem oscilacije jer bandaža valjka “istresa” svoju cjelokupnu snagu kompresije u tlo, kako u gibanju ekscentričnih masa prema naprijed tako i u kretanju unazad. Na taj način, u usporedbi s klasičnom vibracijom “gore-dolje”, sila sabijanja djeluje na podlogu dvostruko duže. Bandaža se nikada ne odvaja od tla. To dodatno ima za rezultat da je na podlozi kontinuirano statičko opterećenje, koje ne samo da ubrzava postupak sabijanja već također garantira i ekstremno ravnu površinu. Još jedan plus - unatoč punoj iskorištenosti energije sabijanja, u usporedbi s vibracijom samo se mali dio šoka prenosi u neposrednu okolinu. To znači da se oscilacijom učinkovito sabijanje može bez problema vršiti čak i u blizini osjetljivih zgrada ili drugih objekata.
Karakteristike oscilatorno-vibracijskog tandem valjka (čelik-čelik) HAMM HD+ 70i VO:
•    Ergonomsko sjedište vozača s perfektnim pregledom okolo-naokolo
•    Sjedište vozača, uključujući i volan te komandnu ploču, moguće je rotirati i pomicati
•    Jasan pregled površine bandaže, njenih vanjskih rubova i radne okoline
•    Hidrostatski pogon daje izvrsne sposobnosti svladavanja uspona
•    Dizel motor visoke snage i niske emisije buke
•    Sustav za prskanje s 2 vodene pumpe; mlaznice su vidljive sa sjedišta vozača
•    "Pasji hod" za povećanje radne širine


27.10.2016 @ 02:36h