RO-TEHNOLOGIJA d.o.o. NA SAVJETOVANJU O PROMETNOJ POLITICI REPUBLIKE HRVATSKE

U Opatiji je od 27. do 29.11.2016. godine održano Savjetovanje o prometnoj politici Republike Hrvatske u hotelskom kompleksu Četiri opatijska cvijeta.
To je savjetovanje bilo organizirano od strane Hrvatskog društva za ceste - Via Vita, a i naša je tvrtka sudjelovala kao izlagač te smo u sklopu tog savjetovanja imali svoj informativni štand.
SAVJETOVANJE O PROMETNOJ POLITICI REPUBLIKE HRVATSKE - VIA VITA
Savjetovanje je bilo potaknuto potrebom da se sudionici prometnog sektora okupe na jednom mjestu, rasprave aktualne teme i međusobno razmjene promišljanja o sadašnjem trenutku, operativnim planovima za narednu godinu, kao i o konceptu i strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske. Na njemu su se okupili predstavnici različitih struka, kao i zainteresirane javnosti, kako bi se uspostavio dijalog i bolja suradnja između onih koji promet sagledavaju kao znanstvenu disciplinu, onih koji od prometa žive kao i nositelja odlučivanja i utjecaja na polju prometne politike.
Više o samom savjetovanju, njegovim temama kao i organizatoru - Hrvatskom društvu za ceste Via Vita možete pogledati ovdje.


12.12.2016 @ 03:36h