NOVI MOTORI - OGRANIČENE EMISIJE NA VÖGELE FINIŠERIMA

NOVI VÖGELE FINIŠERI S MOTORIMA OGRANIČENE ŠTETNE EMISIJE

Siječanj 2009

Motori SVIH VÖGELE finišera su sada usklađeni sa standardima o štetnoj emisiji COM 3a / Poglavlje 3. Do kraja 2008. godine je u potpunosti dovršena zamjena motora u svim VÖGELE finišerima, kako bi bili usklađeni sa trenutačno važećim standardima o ispušnoj emisiji.

Nakon ugradnje novih motora u MT 1000-1 Mobile Feeder i male finišere (više o tome. ...), uslijedila su četiri  SUPER 1100-2, SUPER 1103-2, SUPER 1300-2 i SUPER 1303-2 modela kompaktne klase.

SUPER 1103-2 na gusjenicama, SUPER 1300-2 na kotačima

Nove karakteristike:

* Novi motor: DEUTZ TCD 2011 L04w

* Jača snaga motora finišera klase SUPER 1100

         o Finišeri klase SUPER 1100

            + Snaga motora: 58kW kod 2,300rpm

            + ECO Modus: 50kW kod 1,800rpm

 

         o Finišer klase SUPER 1300

            + Snaga motora: 74.9kW kod 2,300rpm

            + ECO Modus: 64kW kod 1,800rpm

 

Istovremeno s izmjenom motora, dodano je još nekoliko novih karakteristika u serijsku izvedbu pri proizvodnji ovih strojeva.

*  Izmjena s uljnog na vodeno hlađenje

* Optimiziran oblik usipnog koša za materijal

* Manualno pokretana hidraulična pumpa za podizanje i spuštanje čvrstog poklopca.

* Veća širina asfaltiranja za klasu SUPER 1300

           o SUPER 1300-2: maksimalna širina asfaltiranja 5m

           o SUPER 1303-2: maksimalna širina asfaltiranja 4.5m

 

Vögele Finišeri kompaktne klase s novim odlikama počinju od slijedećih serijskih brojeva: 

 

* SUPER 1100-2 i SUPER 1300-2 -> 0811 0201

* SUPER 1103-2 i SUPER 1303-2 -> 0911 0214

 

Ravna stražnja stranica usipnog koša za materijal              Manualno pokretana hidraulična pumpa za podizanje i spuštanje čvrstog poklopca


06.02.2009 @ 04:16h