HLADNA RECIKLAŽA - RETEH d.o.o. VRŠI REHABILITACIJE KOLNIKA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI


OBNOVA KOLNIKA POSTUPKOM HLADNE RECIKLAŽE WIRTGEN GROUP STROJEVIMA – BRZA I UČINKOVITA


U toku mjeseca travnja je na području Istarske županije započeto s radovima  rehabilitacije kolnika primjenom postupka hladne reciklaže. Planirana su ukupno tri gradilišta.

Poslove rehabilitacije postupkom hladne reciklaže na sva tri gradilišta izvodit će poduzeće RETEH d.o.o. Poduzeće RETEH d.o.o., sa sjedištem u Karlovcu, Banija bb, formirano je 2007. godine kao zajednički projekt konzorcija 6 hrvatskih cestarskih poduzeća, a s misijom uvođenja u Hrvatsku novih tehnologija obnavljanja kolnika. RETEH posjeduje strojeve renomiranog njemačkog proizvođača Wirtgen Group, pionira u razvoju i primjeni novih tehnologija za recikliranje kolnika.

Prvo od tri planirana gradilišta u Istarskoj županiji bilo je kraj Labina (Državna cesta D66/2), gdje je RETEH d.o.o. bio podizvođač za tvrtku CESTA d.o.o. Pula koja je nositelj posla. Investitor su bile HRVATSKE CESTE.

Prije samog početka radova na obnovi, izvršena je laboratorijska analiza kolnika od strane laboratorija RAMTECH d.o.o. iz Zagreba. Laboratorij RAMTECH izradio je recepturu za postupak hladne reciklaže, koristeći pri tom i pokretni laboratorij za upjenjeni bitumen Wirtgen WLB 10.

Radovi su vršeni u periodu od 21.04.2010.do 27.04.2010. Za postupak hladne reciklaže RETEH d.o.o. koristio je strojeve  WIRTGEN GRUPE i to: stroj za  recikliranje i stabilizaciju Wirtgen WR 2500 S, miješalicu za cementnu suspenziju Wirtgen WM 1000 i tamponski valjak HAMM 3520 HT. 

   STROJEVI ZA HLADNU RECIKLAŽU WIRTGEN    
WIRTGEN GROUP STROJEVI U POSTUPKU HLADNE RECIKLAŽE    WM 1000 MIJEŠALICA ZA CEMENTNU SUSPENZIJU
Obnavljanje kolnika postupkom hladne reciklaže vršeno je na dionici od kružnog toka u Labinu (kod Mercatora) do naselja Štrmec, u dužini od 1800 metara. Širina ceste je bila u prosjeku 7.1 m, a dubina zahvata od 22 do 30 cm. Ukupno je hladnom reciklažom obnovljeno 13.500 m2 kolnika. Potrebno je posebno naglasiti da je obnova kolnika trajala samo 5 radnih dana.
  KOLNIK U
POSTUPKU HLADNE RECIKLAŽE    WR 2500 S - WIRTGEN STROJ
ZA HLADNU RECIKLAŽU

 REHABILITACIJA KOLNIKA HLADNOM RECIKILAŽOM    TAMPON SLOJ U POSTUPKU
HLADNE RECIKLAŽE WIRTGEN STROJEVIMA
Postupak obnavljanja dovršen je postavljanjem dva sloja asfalta, a te radove je izvela firma CESTA d.o.o. Pula. Korišteni su asfaltni finišer Vögele SUPER 1803-1 s gredom AB 500 TP1, širine asfaltiranja do 7,5 m, te valjci za asfalte Hamm.

SABIJANJE U POSTUPKU HLADNE RECIKLAŽE    HAMM VALJAK ZA ZEMLJANE
RADOVE

Nakon završenog prvog gradilišta, strojevi su se preselili na slijedeće gradilište na dionici Karojba – Tinjan. Investitor za to gradilište će biti ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE Istarske županije.

 


11.05.2010 @ 04:10h