VÖGELE SUPER 1300-2 - još jedan finišer u floti tvrtke CESTA d.o.o. Pula

Finišer VÖGELE SUPER 1300-2 upotpunio flotu finišera VÖGELE kod CESTA d.o.o. Pula

U travnju ove godine CESTA d.o.o. Pula upotpunila je svoju flotu finišera novim modelom VÖGELE SUPER 1300-2.
FINIŠER VÖGELE SUPER 1300-2
Finišer na gusjenicama VÖGELE SUPER 1300-2 je model u klasi srednjih finišera osnovne radne širine 1,8 m. Ovaj finišer se oprema hidrauličkom gredama model AB 340 TV (osnovna širina 1,80 m hidraulički produživo do 3,40 m + kruti nastavci za maksimalnu širinu 4,50 / 5,00 m). Električno grijana greda AB 340 TV od elemenata za sabijanje opremljena je nabijačem i vibratorom (oznaka TV).

FINIŠER VÖGELE SUPER 1300-2  

FINIŠER VÖGELE SUPER 1300-2


25.05.2010 @ 07:01h