TREĆE UNIVERZALNO RADNO VOZILO UNIMOG U 400 ISPORUČENO TVRTKI DUBROVNIK d.d.

Dana 19.06.2018 isporučili smo tvrtki DUBROVNIK CESTE d.d. univerzalno radno vozilo UNIMOG U 400 s BLUETEC motorom po EURO 5 normi. Ovo je već treće isto vozilo koje je ova tvrtka preuzela od nas!

UNIMOG U 400

Isporučeno vozilo bogato je opremljeno dodatnom opremom te ovdje treba istaknuti vrlo korisne i vrijedne opcije: „C50 VARIO PILOT - lijevo-desno brzo seljiv volan“ i naročito „G33 Hidrostatski pogon sa potenciometrom“.

Ugrađena dodatna oprema na isporučeno vozilo:


- Blokada diferencijala prednje osovine
- Dvokružni kočioni sistem za prikolicu dvokružni
- Zaštitna mreža na hladnjacima
- VARIO PILOT - lijevo-desno brzo seljiv volan
- Bočna zaštita protiv podlijetanja
- Ispušna cijev – gore
- Upravljačka kodifikacija Unimog U400
- Prednja ploča (za nadogradnju pluga) veličina 3
- Obloge za nadogradnje straga
- Set za pričvršćivanje posipača u tovarni sanduk
- Utičnica stalnog napona 12V / 15 A
- ABS (antiblokirajući sistem) priključnica
- Dodatna utičnica za prikolicu 12V, 13 polna
- Utičnica naprijed, 7 polna
- Utičnica 32-polna
- CD-Radio aparat, antena, 2 zvučnika
- Priprema za desna panorama vrata
- Filtar za fine čestice i pelud
- Kipanje kabine
- Hidrostatski pogon sa potenciometrom
- Hladnjak ulja reduktora
- Teleskopski cilindar kipe
- Dvokružna hidraulika, sa ventilom rasterećenja za snježni plug
  (tzv. plivajući položaj)
- Hidraulični priključak, priključnice 2+3 i zasebni vod za vožnju
  unatrag straga
 - Utičnica u kabini vozila 24V / 25A sa C3 signalom
- Tahograf EC, digitalni, s dodatnim računalom
- Svjetlo upozorenja teleskopskog cilindra
- Tahografi proizvod Siemens VDO
- Dodatna svjetla za prednja oruđa
- Rotaciono svijetlo, žuto, na lijevoj i desnoj strani, Halogen
- Motor, 6 cil. OM 906LA, 175 kW (238 KS)
- BLUETEC motor po normama EURO 5
- Clean-Fix sistem brzog čišćenja hladnjaka motora
- Direktni odgon snage PTO sa stražnje strane motora sa prirubnicom
- Prednji radni kardan
- Ograničenje brzine radnog kardana
- Brzoizmjenjiva rama
- Tovarni sanduk 2400x2050x400 mm
- Među-okvir tovarnog sanduka, visoki 

 


09.07.2018 @ 16:02h