RADOVI HLADNE RECIKLAŽE U ISTRI KOMPLETIRALI I DRUGU I TREĆU DIONICU

RETEH d.o.o. nastavio je s radovima hladne reciklaže u Istri, kompletiravši drugi i treći planirani posao.
Druga od planirane tri obnove kolnika postupkom hladne reciklaže izvedena je na Županijskoj cesti br. 5042  Tićan – Karojba. Radovi su se izvodili na dužini od 3 km, širini od 7.0 metara i dubini frezanja od 12 cm. Radovi su trajali 5 dana u periodu od 18.05. do 21.05.2010. Nakon toga je izvršeno postavljanje asfaltnog sloja od 5 cm finišerom Vogele S 1803-1, radne širine 7.5 m. Ukupno vrijeme trajanja radova iznosilo je 10 radnih dana. Izvođači radova su bili Istarske ceste d.o.o. Pula i Reteh d.o.o. Karlovac, a naručitelj poslova je Županijska uprava za ceste Istarske županije. Radovi na ovoj cesti, koja je u najlošijem stanju u cijeloj Istarskoj županiji i gdje su se krpale udarne rupe, bili su planirani i lani, ali zbog nedostatka financijskih sredstava prebačeni su u plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za ovu godinu. Prema planu, radovi su počeli u Tićanu i završili u Vranićima, što je nešto više od dva kilometra ceste. Radilo se postupkom hladne reciklaže s tim da je rekonstruiran i nosivi sloj ceste te položen novi asfaltni sloj.
HLADNA RECIKLAŽA WR 2500 S  HLADNA RECIKLAŽA - PRIPREMA PODLOGE 
HLADNA
RECIKLAŽA - PRIPREMA PODLOGE  HLADNA RECIKLAŽA - PRIPREMA PODLOGE  

HLADNA RECIKLAŽA - OBRADA PODLOGE  HLADNA
RECIKLAŽA - WR 2500 S
Slike prikazuju stupnjeve reciklaže od ceste u prvobitnom stanju do završetka reciklaže.
Završni projekt hladne reciklaže u Istri na dionici Kanfanar - Žminj
Hladna reciklaža je izvršena na  Županijskoj cesti br. 5077  Kanfanar-Žminj u dužini od 2.5 km. Širina recikliranja je 6.30 metara, a dubina 19 cm. Početak radova bio je 27.05., a završetak 30.05.2010. Investitor je isto Županijska uprava za ceste, a izvođač Istarske ceste d.o.o.Pula i Reteh d.o.o. Karlovac. Asfaltni sloj postavljan je u debljini od 6 cm i širini od 6.5 m, a postavljan je finišerom Vogele S 1803-1. Ukupno trajanje radova iznosilo je 6 radnih dana.

HLADNA RECIKLAŽA - PRIPREMA PODLOGE  HLADNA RECIKLAŽA - PRIPREMA PODLOGE

 HLADNA RECIKLAŽA - PRIPREMA PODLOGE  HLADNA RECIKLAŽA - WR
2500 S
 


02.06.2010 @ 05:34h