HAMM 3518 - DIV ZA ZEMLJANJE RADOVE KOD GEORADA d.o.o. MAKARSKA

Građevinskoj tvrtki GEORAD d.o.o. Makarska isporučen je valjak za zemljane radove HAMM 3518. To je impozantni valjak, težine 18 tona, idealan za pripremne radove u cestogradnji ili bilo kakvim građevinskim radovima koji iziskuju sabijanje tla.

  


09.07.2010 @ 06:48h