KLEEMANN MOBIREX MR 110 Z EVO 2 - ISPORUČENA JOŠ JEDNA DROBILICA TVRTKI STARAC D.O.O.

Tvrtki STARAC d.o.o. iz Kaštel Kambelovca isporučili smo dana 11.08.2020. godine drugu KLEEMANN drobilicu ove godine, što opravdava uzajamno povjerenje. Ovaj put preuzeli su u vlasništvo za udarnu drobilicu za kamenolom s dvoetažnim visokoučinkovitim pred-sitom tip MOBIREX MR 110 Z EVO 2, našega Principala KLEEMANN (Njemačka), člana WIRTGEN grupacije.GLAVNE ODLIKE ISPORUČENE DROBILICE:

•    Konstrukcija šasije od kompaktnog i teškog čelika sa integriranim pogonom
     na gusjenicama i instaliranim strojevima
•    Čvrsti, narebreni usipni koš, s hidrauličkim pregibanjem, upravljivo s tla
•    Odvojeno primarno sito sa integriranom rešetkom za efikasnu primarnu
     klasifikaciju i čišćenje. Vibracijsko sito ujednačava protok materijala radi
     kontinuiranog donosa materijala u drobilicu. Nekoliko varijanti primarne
     klasifikacije pomoću dvostrukog vibracionog sita
•    Optimiziran protok materijala zbog voluminoznog bypass-a i velikog
     vibracijskog lijevka ispod drobilice. Jednostavan protok čak i nehomogenog
     materijala od ulaza do ispusta
•    Robusna visokoefikasna udarna drobilica s hidrauličkim podešavanjem,
     prenaponskom zaštitom i automatskim podešavanjem zazora. Najmoderniji
     C-oblik stijenki rotora omogućava veliki kapacitet i oblik zrna prema
     standardima
•    Izravni (direktni) pogon mlina putem Diesel motora. Posebna spojka
     omogućava malen gubitak energije
•    Svi ostali pogoni su električni (osim hidraulički pogonjenog ventilatora)
•    Električno povezivanje svih funkcija s naknadno ugrađenom opremom,
     npr. opremom za prosijavanje, transportnim trakama itd.
•    Standardna daljinska i kabelska kontrola radi sigurnosti prilikom izvođenja
     radova, premještanja i ukrcavanja materijala
•    Diesel generator visokog kapaciteta s najmodernijom tehnologijom ispusta i
     dovoljno dimenzioniranim generatorom u zaštitnom kućištu radi smanjivanja
     buke
•    Postrojenje je električki i hidraulički pripremljeno za eventualnu instalaciju
     sekundarnog sita
•    Jednoetažno sekundarno sito površine 6,1 m2  brutto i 5,7 m2 netto za
     efikasnu separaciju bez potrebe za smanjivanjem ulaznog kapaciteta
     (opcionalno)
•    Dovoljno dimenzionirane ispusne trake s mogućnošću visokog ispusta za
     velike naslage materijala

KLEEMANN MR 100 Z EVO 2

OSNOVNE TEHNIČKE OSOBINE:

Ulazni materijal

kameni krš, lomljeni beton, lomljeni asfalt i prirodni kamen 0-600 mm
(pojedinačni dijelovi max širine 900 mm, visine 600 mm i dužine 1000 mm)

Kapacitet ulaza

do 350 t/h, ovisno o vrsti i sastavu ulaznog materijala kako i o veličini odnosno količini pred-prosijanog agregata i konačne veličine granulata
(podaci o kapacitetu bez sekundarnog uređaja za prosijavanje (opcija))

Kapacitet drobljenja

do 250 t/h lomljenog betona
konačna veličina granulata 0-45 mm sa cca. 10-15% prekomjerne veličine

do 300 t/h kamenog krša
konačna veličina granulata 0-45 mm sa cca. 10-15% prekomjerne veličine

do 300 t/h lomljenog asfalta,
konačna veličina granulata 0-32 mm sa cca. 10-15% prekomjerne veličine

do 350 t/h vapnenca,
konačna veličina granulata 0-45 mm sa cca. 10-15% prekomjerne veličine

Mjere u transportu:

Širina:       maks. 3000 mm
                 maks. 3000 mm (sa trakom za povrat "nad-zrna")
Visina:      cca. 3600 mm
Težina:     43,85 t (bez OPCIJA)
                 51,95 t (sa sekundarnim uređajem za prosijavanje)
Visina u transportu:    cca. 4150 mm
                                 transport na polu-prikolici za bagere
                                 (visina prikolice 550 mm)
                                 cca. 3920 mm
                                 transport na niskopodnoj polu-prikolici za bagere
                                 (visina prikolice 550 mm)OPREMA STROJA:

1 ulazni usipni koš

cca. 4 m³, s hidrauličnim nagibanjem

Širina ulaza:               cca. 2100 mm s prednje strane
Širina ulaza:             cca. 3700 mm sa strane

Visina ulaza pri radu:    cca. 4175 mm
Usipni koš se zaključava u zadanoj poziciji pomoću hidraulike. Moguće ručno podešavanje s tla putem ventila.1 vibracijski ulazni lijevak

Dimenzije korita:  širina 900 x 2800 mm dužine

Konstrukcija:       
ulazni lijevak iz čeličnog lima 8 mm, dno 15 mm, bočna habajuća ploha iz 400 HB čelika, 12 mm sa spiralnim gumiranim oprugama

Pogon:                
dva motora sa ekscentrom 2 x 3,2 kW frekventni regulator za kontinuirano podešavanje broja okretaja i količine dopreme materijala putem potenciometra uključujući uređaj za kontrolu frekvencije

1 dvoetažno vibracijsko sito

Konstrukcija:   
Čvrsti zavareni okvir sita sa vijcima učvršćenom bočnom zaštitom protiv habanja debljine 8 mm.

Širina:              1000 mm
Dužina:            2200 mm

Separator materijala:   
gornja etaža: perforirani lim, kružni otvori promjera 80 mm
donja etaža: žičana mreža s rešetkama razmaka 35 mm

Pogon:    2 x 3,6 kW vibracijski motor s kontinuirano podesivom brzinom

1 udarna drobilica SHB 110-080

(specijalni rotor sa 4 udarne grede)

Ulazni otvor:             1100 x 800 mm
Dijametar rotora:      1100 mm
Širina rotora:            1080 mm

Udarne grede rotora:   4 manganske udarne grede, 2 visoke i 2 niske grede

Kućište:    
hidraulički nagibno s vratima za održavanje bočno i na stražnjoj stjenci, 2 lako dostupna vijka na svakoj strani, hidrauličko podizanje i spuštanje hranilice materijala s gumenom i lančanom zavjesom

By-pass drobilice:   
transport nadzrna od donje etaže primarnog sita do vibracijskog lijevka ispod udarne drobilice

Osovina rotora:     
vrti se u dovoljno dimenzioniranim samo-poravnavajućim kugličnim ležajevima uz podmazivanje mašću   

Udarne ploče   
u monoblok konstrukciji iz manganskog tvrdog čelika
Prednje udarne ploče:
kontinuirano podesive putem hidrauličnih cilindara čime se eliminiraju moguće zapreke u prednjem udarnom prostoru

Stražnje udarne ploče:
hidraulički podesive, prenaponska zaštita, automatsko podešavanje zazora, sa izmjenjivim udarnim pločama na mjestima najviše izloženim habanju;

Poprečne habajuće ploče:  
iz čelika otpornog na habanje

Pogon klinastog remenja:   
direktni pogon drobilice putem Diesel motora i hidrauličke spojke

Cirkumferencijalna brzina rotora:           
u 4 stupnja između 32 i 39 m/s

Dodatna oprema:       
zakretna lančana dizalica;
uređaj za okretanje i fiksiranje rotora
                                           
1 ispusni lijevak za istovar

Dimenzije lijevka:      širina  1200 mm x 2400 mm dužina

Konstrukcija:   
nagnuti lijevak od 6 mm čeličnog lima, 10 mm HARDOX podna, 12 mm bočna obloga protiv habanja, čelik 400 HB

Pogon:           
dvostruki motor sa ekscentrom 2 x 3,8 kW

1 glavna istovarna transportna traka

Konstrukcija:                 čelični profil
Razmak osovina:          9,3 m
Širina trake:                   1200 mm
Visina ispusta:               cca. 3500 mm
Pogon                            zaseban motor sa brzinama 11 kW s kočnicom

1 kpl. gusjenice B60

Razmak između osi gusjenica:   cca. 3970 mm

Širina gusjenica:    400 mm

Konstrukcija:    
zavarena konstrukcija sa ugrađenim hidrauličnim motorima za mehanizam za vožnju, s okvirom šasije i potpornom konstrukcijom za gore navedene strojeve i instalacije

OTPRAŠIVANJE

Sustav za prskanje vode (otprašivanje)
- izvedba pod niskim pritiskom -

Mlaznice za rad sa niskim pritiskom (ugradnja na drobilici i na ispusnoj
transportnoj traci, opcionalnoj bočnoj ispusnoj traci, kao i na različitim
točkama usipavanja).

Sustav se sastoji od pumpe pod niskim pritiskom,
mlaznice za rad pod niskim pritiskom s opremom i potrebnim
blokovima za raspoređivanje

Sustav za prskanje vode (otprašivanje) na bočnoj transportnoj traci

1 diesel elektro-hidraulični pogon

koji se sastoji od:

1 diesel motor

SCANIA diesel motor tip DC 13 s turbo-punjačem (standard emisije ispušnih plinova EU Stage 3a).

Snaga motora 371 kW pri 1800 o/min., vodeno hlađenje

Elektro-generator: proizvođač Mecc Alte
Nominalni kapacitet 130 kVA
Kapacitet spremnika za gorivo cca. 800 Lit.Hidraulični agregat za pogon stroja

Aksijalno-klipna tandem pumpa, pogoljena putem elektromotora

Kapacitet: ca 1,5 km/h

Hidraulični pogon pomoćnih funkcija

Za pomoćne funkcije na udarnoj drobilici:

-    podizanje/spuštanje kućišta zaklopca drobilice;
-    podizanje/spuštanje udarnih greda;
-    podešavanje zazora i sustava za sprečavanje preopterećenja
     donje udarne grede;
-    otvaranje/zatvaranje kućišta drobilice.

Za pomoćne funkcije na ulaznom lijevku:

-    sklapanje stijenki lijevka;
-    zaključavanje stijenki lijevka.

Za pomoćne funkcije na sekundarnom situ:

-    sklapanje sekundarnog sita;
-    zakretanje trake za nadzrno;
-    sklapanje trake za nadzrno u transportnu poziciju;
-    sklapanje trake za sitnu frakciju.

1 električni prekidač i jedinica za kontrolu

s SPS-om i sustavom zaštite od prevelikog opterećenja

1 elektro-ormarić sa glavnim prekidačem od 200 A

Radni napon:         400/230 V, 50 Hz
Kontrolni napon:    24 V

Kontrolni transformator kao i brojač radnih sati udarne drobilice i generatora s uređajem za kontrolu struje i napona, Monitoring prekidača (prekomjerna brzina); unos materijala će se isključiti u slučaju preopterećenosti pogonskog motora drobilice, signalno svijetlo za funkcije „upozorenje starta“, „indikacija kvara“ i „ automatsko isključivanje u slučaju preopterećenosti drobilice“,

Upozorenje početka rada kao i indikator vremena početka rada s dodatnim utičnicama od 32 A, 400 V, 16 A, 230 V za održavanje, te utičnica za svjetlo
Svi prekidači i osigurači su izvedeni prema uvjetima za upravljanje u otežanim uvjetima „Difficult switching conditions“ i UVV.

1 daljinski upravljač za ulazni lijevak, primarno sito, drobilicu, magnetski separator

kao i za POGON GUSJENICA


Sa „OFF“ za cijeli stroj (zaustavljanje u slučaju nužde);
Mehanizam vožnje lijevo/desno;
Podešavanje brzine vožnje;
Podešavanje broja okretaja ulaznog lijevka, ON/OFF;
Podizanje / spuštanje magnetskog separatora;
Relokacija postrojenja pomoću joysticka;
Podizanje / spuštanje kućišta drobilice;
Podizanje / spuštanje udardnih ploča;
Zakretanje i preklapanje transportne trake;
S opcijom žičane udaljene kontrole.

Električno ožičenje
Glavni kabel integriran u šasiju, u otvorenim i zatvorenim zaštitnim vodovima.

Osvjetljenje: LED lampe

Navidana uporišta za podizanje stroja dizalicom

Zaštita vanjskih površina:
- 1 sloj boje protiv hrđe
- 1 gornji sloj boje od umjetne smole 
   boja RAL 5010 (uređaji) / 7015 (šasija, trake) / 7035 (oplata)

Napajanje:
Radni napon: 400 V
Neto frekvencija: 50 Hz
Vrsta zaštite: IP 55
Klasa izolacije: FDODATNA OPREMA (ugrađeno u tvornici):

Opcija 1

Bočna ispusna transportna traka za prosijani materijal (ispod primarnog sita) – tzv. jalovinska traka (demontirana za potrebe transporta)

Konstrukcija:         čelični profil
Razmak osovina:  6 m
Širina remena:       650 mm
Visina ispusta:       cca. 3650 mm
Pogon:                  zaseban motor s brzinama od 5,5 kW s povratnom
                             kočnicom

Uključujući pred-montažu i električnu instalaciju

Opcija 2

Slijepi poklopac iz poprečno zategnute gume za pokrov donje etaže primarnog sita

Opcija 3

Pokrov donje etaže primarnog sita – žičana mreža s otvorima promjera 50 mm

Opcija 4

Priprema za magnetski separator

Noseći okvir za naknadnu ugradnju magneta, hidraulično podizanje,  sa potrebnim pričvrsnim materijalom kao što su lanci, anti-magnetski ispusni lijevak za željezo (nabavka magneta od strane kupca nakon obavijesti o potrebnom tipu)

Opcija 5

Elektromagnetski separator


Priključno opterećenje: 5,6 / 2,2 kW
Za dijagonalno odvajanje, širina transportne trake do 1400 mm.
Potporni okvir za magnet s hidrauličkim podizanjem, sa pričvrsnim materijalom i antimagnetskim ispusnim lijevkom za željezo.

Uključuje električne instalacije za spajanje u razvodni kabinet.

Opcija 6

Uređaj za sekundarno prosijavanje


Koji se sastoji od:

1 vibrirajuće jednostupanjsko sito

Zategnuto po dužini

Širina:          1350 mm
Dužina:        4500 mm

Odvajanje zrna:  Žičana mreža s otvorima promjera 70 mm – 1 kom
                          Žičana mreža s otvorima promjera 90 mm – 1 kom

Pogon:   2 vibracijska elektromotora snage 3,6 kW svaki

1 prijenosna traka – glavna transportna traka (ispod sita)

Konstrukcija:         čelični profil
Razmak osovina:  6,7 m
Širina trake:           1000 mm
Visina ispusta:       cca. 3400 mm
Pogon:                  odvojivi motor sa brzinama 11 kW s povratnom
                             kočnicom

1 prijenosna  traka – poprečna transportna traka

Za ispust zrna prekomjerne veličine (nad-zrno)

Konstrukcija:         čelični profil
Razmak osovina:  1,8 m
Širina trake:           500 mm
Pogon:                  motor 3 kW

Noseća konstrukcija:

Za potporu uređaja za prosijavanje i trake kao i hidraulično spuštanje uređaja za prosijavanje. Jednostupanjsko vibracijsko sito može se hidraulički spustiti putem hidrauličnih cilindara npr. za izmjenu sita.

Sekundarno sito se može prevoziti zasebno.

Povratna traka

Za povrat zrna prekomjerne veličine (nad-zrna) na ponovno premeljavanje, hidrauličko zakretanje

Hidraulički spustiva za cestovni transport

Konstrukcija:          čelični profil
Razmak osovina:   9,1 m
Širina trake             500 mm
Pogon:                   motor bubnja 7,5 kW s povratnom kočnicom

Opcija 7

Vodena pumpa

Opcija 8

Vaga na istovarnoj traci

 

 

 

 


21.08.2020 @ 11:25h