TVRTKA KATIĆ BAU D.O.O. POSTALA VLASNIKOM UDARNE DROBILICE KLEEMANN MOBIREX MR 130 Z EVO

Dana 13.05.2021. godine isporučili smo tvrtki KATIĆ BAU d.o.o. iz Lovreća udarnu drobilicu za kamenolom s dvoetažnim visokoučinkovitim pred-sitom tip KLEEMANN MOBIREX MR 130 Z EVO.Osnovne tehničke osobine isporučene glodalice:

•    Konstrukcija šasije od kompaktnog i teškog čelika sa integriranim
     pogonom na gusjenicama i instaliranim strojevima
•    Čvrsti, narebreni usipni koš, s hidrauličkim pregibanjem
•    Odvojeno primarno sito s integriranom rešetkom za efikasnu
     primarnu klasifikaciju i čišćenje. Vibracijsko sito ujednačava protok
     materijala radi kontinuiranog donosa materijala u drobilicu.
     Nekoliko varijanti primarne klasifikacije pomoću dvostrukog
     vibracionog sita
•    Optimiziran protok materijala zbog voluminoznog bypass-a i velikog
     vibracijskog lijevka ispod drobilice. Jednostavan protok čak i
     nehomogenog materijala od ulaza do ispusta
•    Robusna visokoefikasna udarna drobilica s hidrauličkim
     podešavanjem, prenaponskom zaštitom i automatskim podešavanjem
     zazora. Najmoderniji C-oblik stijenki rotora omogućava veliki kapacitet
     i oblik zrna prema standardima
•    Izravni (direktni) pogon mlina putem Diesel motora. Posebna spojka
     omogućava malen gubitak energije
•    Svi ostali pogoni su električni (osim hidraulički pogonjenog ventilatora)
•    Električno povezivanje svih funkcija s  naknadno ugrađenom opremom,
     npr. opremom za prosijavanje, transportnim trakama itd.
•    Standardna daljinska i kabelska kontrola radi sigurnosti prilikom
     izvođenja radova, premještanja i ukrcavanja materijala.
•    Diesel generator visokog kapaciteta (384 kW kontinuirani varijabilni
     output) s najmodernijom tehnologijom ispusta i dovoljno
     dimenzioniranim generatorom u zaštitnom kućištu radi smanjivanja buke
•    Postrojenje je električki i hidraulički pripremljeno za eventualnu
     instalaciju sekundarnog sita
•    Jednoetažno sekundarno sito površine 7,0 m2  brutto i 6,6 m2 netto za
     efikasnu separaciju bez potrebe za smanjivanjem ulaznog kapaciteta
•    Dovoljno dimenzionirane ispusne trake s mogućnošću visokog ispusta
     za velike naslage materijalaUlazni materijal

kameni krš, lomljeni beton, lomljeni asfalt i prirodni kamen 0-700 mm
(pojedinačni dijelovi max širine 1100 mm, visine 700 mm i dužine 1000 mm)


Kapacitet ulaza

do 450 t/h, ovisno o vrsti i sastavu ulaznog materijala kako i o veličini odnosno količini pred-prosijanog agregata i konačne veličine granulata

Mjere u transportu:

Širina:     maks. 3000 mm
               maks. 3150 mm (sa trakom za povrat "nad-zrna")

Visina:     cca. 3750 mm

Težina:     52 t (bez opcija)
                60,5 t (sa sekundarnim uređajem za prosijavanje)Dodatna oprema ugrađena na isporučenu glodalicu MOBIREX MR 130 Z Evo:

1.    Bočna ispusna transportna traka za prosijani materijal (ispod primarnog
       sita) – tzv. jalovinska traka
2.    Priprema za magnetni separator
3.    Magnetni separator
4.    Sekundarni uređaj za prosijavanje
5.    Povratna traka
6.    Nove udarne grede od mangana 4/0 (nemontirano)

 

 


20.07.2021 @ 10:49h