TVRTKA CESTA D.O.O. PULA PREUZELA FINIŠER VÖGELE SUPER 800i

Dana 30.07.2021. naš dugogodišnji poslovni partner CESTA d.o.o. iz Pule preuzela je finišer za asfalt na gusjenicama VÖGELE SUPER 800i. Finišer je opremljen gredom AB 220 TV najveće radne širine 3,5 m.Osnovne značajke finišera u osnovnoj izvedbi:
 
Pogonska jedinica   

Šasija:   
- širina    1.140 mm
- dužina  4.395 mm
- visina transportna 1.980 mm
- težina  6,6 tMotor:   
- proizvođač    DEUTZ
- tip    TCD 2.9 L4
- snaga / okretaji  55,4 / 2200  kW / o/min
- ECO MODE snaga / okretaji  54 / 1800  kW / o/min
- standard emisije ispušnih plinova  EU Stage V / US Tier 4f
- naknadni tretman ispušnih plinova  DOC, DPF
- spremnik za gorivo  80 l

Gusjenički pogon:   
- brzina ugradnje  do 30 m/min
- brzina u premještanju  do 3,6 km/sat
- dužina gusjenica  1.500 mm
- širina gusjenica  180 mm

Kapacitet prihvatnog bunkera za asfalt  5,8 t
Utovarna širina prihvatnog bunkera za asfalt 2.900 mm
(s mogućnosti dodatnog proširenja)
Neovisno upravljanje lijeve i desne stranice prihvatnog bunkera za asfalt   
Povratno kretanje transportnih traka za dopremu asfalta   
Promjer puževa za asfalt  300 mm
Podizanje puževa  100 mm
Povratno kretanje puževa za asfalt   
WITOS FleetView – telematika za daljinski nadzor rada stroja    

Greda   
Tip:    AB 220 TV
- radna širina     1,2 – 2,2 m
- elementi za sabijanje    nabijač + vibracija
- frekvencija vibratora do 3.000 ud / min
- broj udaraca nabijača do 1.700
- amplituda nabijača 4 mm
- «kruna» grede    - 2% + 4%
- grijanje grede    električno
- najveća debljina ugradnje 20 cm

Tvornički ugrađena dodatna oprema na isporučeni finišer:
       
- Komplet krutih nastavaka za gredu 2 x 0,65 m
  (najveća širina ugradnje 3,5 m)   
- „Suncobran“ za zaštitu rukovatelja od sunca   
- Zvučni alarm kod vožnje unatrag   
- Asimetrična lijeva stranica prihvatnog bunkera za asfalt       
- Sistem za pranje stroja sa spremnikom i sa vitlom za namatanje crijeva
  za čišćenje   
- Ručna šprica za čišćenje   
- Veliki komplet alata 
  

 

 


27.09.2021 @ 16:08h