ISPORUČEN VALJAK HAMM HD 14i VO TVRTKI CESTOGRADNJA D.O.O. IZ ZELENGRADA

Tvrtka CESTOGRADNJA d.o.o. iz Zelengrada kraj Obrovca postala je krajem listopada 2021. godine vlasnikom oscilatorno-vibracijskog tandem valjka HAMM HD 14i VO (čelik-čelik), srednje težinske klase iz CompactLine, radne širine 1380 mm i radne težine 4,5 t.


 

Proizvođač HAMM AG je još prije 30 godina revolucionirao tehniku sabijanja pomoću oscilacije. Karakteristike sistema oscilatornog zbijanja su dokazano vrhunske. Zadaci koji su prije izvršavani sa vibracijskim, gumenim ili statičkim valjcima danas se mogu izvršiti objedinjeno sa oscilatornim sistemom zbijanja. Ovaj sistem je upotrebljiv za zbijanje svakog tipa asfaltne podloge. Oscilacija ima čiste prednosti pred ostalim sistemima zbijanja, naročito kod podloga koje su teške i problematične za zbijanje.

Danas je ta učinkovita tehnologija konačno dostupna i u klasi kompaktnih valjaka. Jedino HAMM u ovoj težinskoj klasi proizvodi valjke koji imaju oscilatorni sistem zbijanja.   više


Višestruke prednosti sabijanja pomoću oscilacije su slijedeće:

    Manje prelazaka valjkom;

    Nema prekomjernog sabijanja i nema drobljenja zrna;

    Dinamično i efikasno sabijanje, čak i u blizini osjetljivih struktura;

    Samo-podesivi sustav reguliranja pogrešna podešavanja su onemogućena;

    Čvrsti spojevi između slojeva, bez oštećenja na ohlađenom asfaltu (važno kod
     radova održavanja krpanja asfalta i slično !);

    Učinkovito sabijanje i kod nižih temperatura asfalta, stoga i veći vremenski
     raspon rada na terenu;

    Izvanredna kvaliteta površine.

Odlike ovog načina su brzo i nježno sabijanje: stupanj sabijanja se povećava vrlo brzo putem oscilacije jer bandaža valjka istresa svoju cjelokupnu snagu kompresije u tlo, kako u gibanju ekscentričnih masa prema naprijed tako i u kretanju unazad. Na taj način, u usporedbi s klasičnom vibracijom gore-dolje, sila sabijanja djeluje na podlogu dvostruko duže. Bandaža se nikada ne odvaja od tla. To dodatno ima za rezultat da je na podlozi kontinuirano statičko opterećenje, koje ne samo da ubrzava postupak sabijanja već također garantira i ekstremno ravnu površinu. Još jedan plus - unatoč punoj iskorištenosti energije sabijanja, u usporedbi s vibracijom samo se mali dio šoka prenosi u neposrednu okolinu. To znači da se oscilacijom učinkovito sabijanje može bez problema vršiti čak i u blizini osjetljivih zgrada ili drugih objekata.


Dodatna oprema tvornički ugrađena na isporučeni valjak
:

-    Preklopivi strugač

-    Preklopivi ROPS čelični zaštitni luk

-    Zaštitni krović na ROPS zaštiti (sa plastičnom ceradom)

-    HAMM Compaction Meter uređaj za mjerenje zbijenosti

-    HAMM Temperature Meter očitavanje temperature asfalta, montirano
     naprijed

-    LED osvjetljenje rubova bandaža valjka

-    Anti-freezing injection injekcije protiv smrzavanja tekućine za polijevanje

-    Zvučni alarm za vožnju unatrag, podešavanje glasnoće

-    Rotacijsko svijetlo na ROPS zaštiti sa zaštitnim krovićem, LED

-    Dodatna zvučna izolacija

-    Ventil za ispust vode iz spremnika

-    LED osvjetljenje rubova bandaža valjka

-    Spremnik hidrauličnog ulja na zaključavanje        
              

 

 


14.12.2021 @ 13:59h