FINIŠER SUPER 1600-3i ZA TVRTKU PZC VARAŽDIN D.D.

Dana 19.04.2023. godine isporučili smo PZC VARAŽDIN d.d. iz Varaždina finišer za asfalt na gusjenicama VÖGELE SUPER 1600-3i.Isporučeni je finišer opremljen gredom AB 500-3 TV (nabijač + vibrator) osnovne radne širine 2,5 m hidraulički proširivo do 5,0 m. Finišer ima ugrađenu opciju na gredi AB 500-3 TV: mehaničko podešavanje hoda nabijača 2/4/7 mm (standardno ima hod 4 mm fiks). To je korisna opcija koja omogućava precizno podešavanje grede za rad na tankoslojnim asfaltima, onima normalne debljine, kao i na debljim slojevima asfalta tipa BNS i slično.

Osnovne tehničke osobina finišera u standardnoj izvedbi:

-    elektronska kontrola rada motora;
-    ECO postavka rada motora;
-    hidrostatski pogon;
-    gusjenice sa gumenim oblogama, nezavisni pogon, kontaktna površina
     2410 x 305 mm;
-    višestruke disk-kočnice, automatsko zaustavljanje kod pada pritiska ulja;
-    4 odvojena hidraulička kruga za pogon transportne trake i puževa za
     razastiranje;
-    hidrauličko podešavanje visine puževa;
-    mehanička blokada grede;
-    hidraulično podešavanje prijeloma (“krune”) grede AB 500-3 TV;
-    široke oscilacijske rolke za guranje s prednjim pomakom 150 mm;
-    komandni pult, mogućnost pomjeranja lijevo-desno preko klizne vodilice,
     mogućnost zakretanja;
-    ERGO PLUS 3 – "ergonomski" promišljena kontrola i nadzor svih funkcija
     stroja, podešavanje i prikaz operativnih podataka i parametara
     (Nivelacija, Brzina ugradnje/kretanja, Broj okretaja motora, Pritisak ulja
     motora, Temperatura rashladne tekućine, Količina goriva, Podaci s
     grede itd.) na zaslonima u boji;
 -   glavni prekidač za istovremeni prekid svih funkcija stroja;
 -   2 luksuzna sjedala za operatera sa zaštitnim bočnim prozirnim panelom,
     mogućnost bočnog okreta izvan granica stroja;
-    6 halogena radnih svjetala (H 3)
-    1 svijetlo nazad – za prostor puževa;
-    Upute za rukovanje na hrvatskom jeziku.Na isporučeni finišer tvornički je ugrađena dodatna opreme:
       
- Zaštitni krović za rukovatelja iz stakloplastike, s dodatnim bočno izvlačivim
  nastavcima, žute boje (natpis VÖGELE), ručno-hidraulički sklopivo       
- Rotaciono svjetlo       
- Zvučni alarm kod vožnje unatrag       
- Ultrazvučni senzor za regulaciju razastiranja materijala preko puževa,
  2 kom       
- Nivelacija: upravljačka jedinica elektroničko kontroliranog uređaja za
  nivelaciju tip NIVELTRONIC Plus za automatsku kontrolu poprečnog i
  uzdužnog nagiba, dva daljinska upravljača s nosačima na stupićima
  (lagana montaža-demontaža) na krajevima grede       
- Nivelacija: nosač za mehanički / ultrazvučni senzor uzdužne nivelacije
  - 2 kom       
- Nivelacija: skija za nivelaciju 2 m, 1 kom       
- Nivelacija: senzor za uzdužnu nivelaciju „-3“ s mehaničkim očitavanjem
  visine – 1 kom       
- Nivelacija: senzor za uzdužnu nivelaciju “-3” sa ultrazvučnim očitavanjem
  visine – 1 kom
- Nivelacija: senzor za poprečnu nivelaciju       
- Screed Assist – hidraulički sklop za rasterećivanje grede       
- Ručna šprica za čišćenje s 2 metra crijeva       
- Komplet alata       
- WITOS FleetView sustav za telematiku       
- Za gredu AB 500-3 TV: mehaničko podešavanje hoda nabijača 2/4/7 mm
- Za gredu AB 500-3 TV: krajnja ploča grede, preklopna, 2 kom   
 

 

 

 

 


17.05.2023 @ 13:00h