NISKOGRADNJA D.O.O. KARLOVAC PREUZELA FINIŠER SUPER 800-3i

Početkom rujna 2023. godine isporučili smo tvrtki NISKOGRADNJA d.o.o. iz Karlovca finišer na gusjenicama VÖGELE SUPER 800-3i zajedno s gredom AB 220 TV.

Tehničke osobine finišera VÖGELE SUPER 800-3i:

Šasija:   
- širina    1.140 mm
- dužina   4.395  mm
- visina transportna  1.930 mm
- težina  6,6 t
Motor:   
- proizvođač  DEUTZ
- tip    TCD 2.9 L4
- snaga / okretaji   55,4 / 2200  kW / o/min
- ECO MODE snaga / okretaji   54 / 1800  kW / o/min
- standard emisije ispušnih plinova    EU Stage 4 / US Tier 4f
- spremnik za gorivo  80 l
Električni sustav:      24 V
Gusjenički pogon:   
- brzina ugradnje   do 30  m/min
- brzina u premještanju     do 3,6 km/sat
- dužina gusjenica   1.500  mm
- širina gusjenica  180  mm
Kapacitet ugradnje - teoretski  300 t/h
Kapacitet prihvatnog bunkera za asfalt  5,8 t
Utovarna širina prihvatnog bunkera za asfalt  2.900  mm
(s mogućnosti dodatnog proširenja)
Neovisno upravljanje lijeve i desne stranice prihvatnog bunkera za asfalt   
Povratno kretanje transportnih traka za dopremu asfalta   
Promjer puževa za asfalt   300  mm
Podizanje puževa   100 mm
Povratno kretanje puževa za asfalt   
Greda AB 220 TV:   
- radna širina      1,2 – 2,2  m
- fiksni nastavci   2 x 0,5  m
- najveća radna širina s fiksnim nastavcima   3,2 m
- najmanja radna širina s redukcijama  0,5 m
- elementi za sabijanje    nabijač + vibracija
  (oznaka AB 220 TV)
- frekvencija vibratora  do 3.000  ud/min
- broj udaraca nabijača   do 1.800 ud/min
- amplituda nabijača  4  mm
- «kruna» grede      - 2% + 4%
- grijanje grede    električno
- najveća debljina ugradnje  20 cm

Paket tvornički ugrađene dodatne opreme na isporučeni finišer:
       
-   Komplet nastavak za gredu 2x 0,5 m za najveću radnu širinu 3,2 m
-   Asimetrična lijeva stranica prihvatnog bunkera za asfalt
-   Ultrazvučni senzor za regulaciju razastiranja materijala preko puževa,
    2 kom
-   Nivelacija: upravljačka jedinica elektroničko kontroliranog uređaja za
    nivelaciju tip NIVELTRONIC Basic za automatsku kontrolu poprečnog
    i uzdužnog nagiba
-   Nivelacija: ručni daljinski upravljač za NIVELTRONIC, 2 kom
-   Nivelacija: senzor za poprečnu nivelaciju
-   Nivelacija: senzor za uzdužnu nivelaciju sa ultrazvučnim očitavanjem
    visine, 2 kom
 

Puštanje u rad i sanacija kolnika na gradilštu u Karlovcu:

 

 


18.09.2023 @ 15:42h