RADOVI RECIKLAŽE NA BRZOJ CESTI KROZ KARLOVAC

 

Dolaskom proljeća zahuktali su se radovi održavanja i obnove kolnika na našim prometnicama. Jedan od takvih vrši se na potezu brze ceste kroz Karlovac, i to postupkom hladne reciklaže:
Naručitelj radova: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
Izvoditelj radova: CESTE KARLOVAC d.d., Barilović
(Reteh d.o.o. – najam strojeva za hladnu reciklažu tvrtki Ceste Karlovac d.d.)
Zahvat u prostoru predstavlja sanaciju kolničke konstrukcije „brze ceste“ u Karlovcu, u potezu od početka razdjelnog otoka između naplatnih kućica autoceste i semafora na raskrižju sa ulicom Banija, pa do neposredno pred semaforom brze ceste sa ulicom Kralja Tomislava.
U nomenklaturi javnih cesta radi se o kolniku državne ceste D1.
Ukupna duljina zahvata iznosi cca 2700 m,  ( cca 39.000,00 m2), a radi se o dva kolnika, razdvojena zelenim međupojasom, koji se sastoje od po dva prometna traka, koji su u raskrižjima u nivou spojeni s priključnim kolnicima.
Kolnička konstrukcija brze ceste unutar predmetnih granica sanira se na način da se vozne i preticajne trake između raskrižja i objekata saniraju metodom hladne reciklaže asfaltnog kolnika upjenjenim bitumenom.

Novi nosivi sloj kolničke konstrukcije izvodi se postupkom hladne reciklaže upjenjenim bitumenom i cementom.
(Izrada nosivog sloja od bitumenom i cementom stabilizirane smjese – Izvodi se tzv. metodom „in situ“, Wirtgen strojevima WR 2500 S (recikler) i WM 1000 (pokretna mješalica za cement i vodu).Navedeni Wirtgen strojevi u zajedničkom sastavnom dijelu strojeva za izvođenje hladne reciklaže, čine tzv. reciklažni vlak.)
Na novi nosivi reciklažni sloj ugrađuje se bitumenizirani nosivi sloj BNS 32 A, PmB i AB-11 E, Pmb.

Samim  tijekom izvođenja sanacije hladne reciklaže u cijelosti se koristi materijal iz postojeće kolničke konstrukcije te se preciznošću miješanja materijala - cement, voda i upjenjeni bitumen - na samom gradilištu postiže homogena smjesa visoke kvalitete.

Za izvođenje navedene sanacije tvrtka RETEH d.o.o. koristi isključivo strojeve Grupacije WIRTGEN, od kojih izdvajamo:
1.    WIRTGEN WR 2500 S
(Stroj za stabilizaciju tla i hladnu reciklažu „in situ“ kod oštećenih kolnika)
2.    WIRTGEN  WM 1000  
(Mobilna suspenzijska miješalica za dodavanje cementa bez prašenja tokom hladne reciklaže)
3.    HAMM 3520 HT
(Teški valjak od 20 tona za zemljane radove)


29.04.2013 @ 09:27h